Již několik let pozoruji, jak jsou běžní uživatelé rozčarováni z problémů s počítači, s Internetem a s programy. Někdy si problémy způsobí uživatelé sami. Jistě. Vedle toho jsou situace, které ale způsobují tvůrci programů. Již mnoho měsíců je jedním z témat ukončení podpory Windows XP ze strany společnosti Microsoft. Někdo může říci banalita, pro každý výrobek někdy končí technická podpora. Jenže ty měsíční aktualizace Windows jsou něčím jiným než klasickou technickou podporou. Opravy, které Microsoft poskytuje formou Service Pack (opravných balíčků) nejsou opravy zničených nebo poškozených částí operačního systému. Změny, aktualizace, které se každý měsíc formou Service Pack instalují do vašeho počítače, jsou vlastně opravy konstrukčních vad ve výrobku, který zákazník zaplatil.

Skutečnost, že se jednalo o placený výrobek (program) je třeba zdůraznit. Zákazníci po celém světě si koupili Windows XP a v tomto výrobku jsou opakovaně chyby a výrobce je za celých 13 let nedokázal úplně odstranit. Výrobce se sám rozhodl ukončit opravování chyb ve svém výrobku a chce zákazníky přinutit, aby si zakoupili novější operační systém Windows. Podstatné je, že novější verze Windows mají v sobě více jak 80 % společných chyb se starými Windows XP.

Zdá se vám takový postup absurdní? Ano, rozhodně, ale v prostředí kde není žalobce není ani soudce.

Již několik let jsem hledal vysvětlení, jak se mohl virus dostat do relativně dobře zabezpečeného počítače nebo sítě. Vysvětlení jsem našel v dlouhodobých chybách v operačním systému, prohlížeči, JAVA aplikaci a pdf čtečkách. Analýza slabin nebyla a není zaměřena proti Windows a Microsoftu. Vzhledem k rozšíření operačního systému Windows je ale jasné, že chyby v tomto systému mají největší dopad. Pokud jsou chyby v systému 12 a více let, tak je jasné, že útočníci měli velmi dlouhou dobu na přípravu a testování sofistikovaných virů.

V analýze slabin za rok 2012 jsem zjistil, že z 50 chyb ve Windows 7 bylo 44 chyb společných s Windows XP. Další rok jsem v analýze za rok 2013 zjistil, že ve Windows 8 bylo 89 (z 96 celkově) chyb společných s Windows XP. Což představovalo 88 % v roce 2012 a 92 % v roce 2013 z celkového počtu chyb zveřejněných v té době v nejnovějším operačním systém. Takže přechod na nejnovější operační systém nepředstavuje výrazné zlepšení bezpečnosti operačního systému.

Co to znamená? Především je důležité si uvědomit, že Microsoft nechce ukončit technickou podporu, ale ve skutečnosti chce ukončit opravu konstrukčních/programátorských chyb ve svém výrobku, který prodával.

Vedle toho určitě stojí za pozornost fakt, že naprostá většina slabin nalezených v minulých letech byla společná pro XP i novější verze Windows. To tedy znamená, že Microsoft bude bezpečnostní slabiny stejně opravovat, protože více jak 80% slabin ve Windows XP se týká i novějších Windows Vista, 7, 8 a 8.1 (a Windows Serverů 2003, 2008, 2012).

Hovořím o tom již delší dobu a domnívám se, že přichází doba, kdy by i v prostředí počítačů a SW měli pravidla určovat zákazníci a kontrolní (neziskové i vládní) orgány, podobně jako to platí v automobilovém průmyslu, farmacii, elektrotechnice.

V současnosti je vidět, že tvůrci operačního systému vládnou nad zákazníky a vzhledem ke své finanční síle dokáží přes PR přesvědčovat politiky, právníky i novináře. Názorným příkladem této zvláštní situace je současný stav s Windows XP, kde konec oprav programátorských chyb neurčil zákon nebo vyhláška, ale prosté rozhodnutí výrobce a zatím se nezvedla žádná vlna odporu.

Navíc je tento stav umocněn o to, že Microsoft nutí zákazníky, aby si koupili další operační systém, přestože by si jej jinak nekupovali a novější systém stejně obsahuje více jak 80 % slabin společných se starými Windows XP, takže klient si nepolepší.

V prostředí spotřebního zboží by takový postup narazil na odpor zákazníků a kontrolních orgánů. Existuje ještě jedna odlišnost. V případě domácích spotřebičů nebo automobilů dokáží opraváři zařízení opravit i mnoho let po ukončení oficiální podpory ze strany výrobců. Jenže zadřené ložisko, zničené čidlo, to jsou přesně situace technické podpory a to dokáží šikovní opraváři vyřešit i mnoho let po ukončení oficiální technické podpory.

To, co chce Microsoft ukončit, je oprava vad výrobku / programátorských chyb. To je úplně jiná situace a v tomto případě šikovní nezávislí programátoři nepomohou. Jednoduše proto, že nemají přístup k tomu nejdůležitějšímu pro opravu chyby ve Windows XP, nemají přístup ke zdrojovým kódům Windows XP.

 

Jak dál?

Jsou v zásadě dvě možnosti.

1, První cestou je nad tímto případem mávnout rukou a nechat zahraniční firmu, aby nám diktovala co a kdy máme kupovat. Přičemž jak kvalitní je její výrobek, není problém zákazníka.

2, Druhou možností je uvědomit si, že i prostředí počítačů a informačních systémů pokročilo o pořádný kus kupředu. Je tedy správné dát najevo svůj názor Microsoftu (a dalším SW firmám) a jejich spolupracovníkům, kteří tvrdí, že to jinak nejde. To, o čem hovořím, může způsobit malou revoluci ve vývoji a chápání kvality operačních systémů a dalších programů. Ve výsledku ale vydělají všichni. Zákazníci dostanou kvalitnější a bezpečnější programy. Vydělají i tvůrci programů.