Základy problému, který je spojen s nedostatkem zdravotních sester vznikly před rokem 2004, kdy se projevily ambice některých pseudo-odborníků a lobby zástupců VOŠ a VŠ, kteří chtěli otevřít na svých školách obor ošetřovatelka. Tehdejší politici nedokázali nebo nechtěli takovému experimentu zabránit. Tento absurdní problém s dodatečným vzděláváním se netýkal pouze zdravotních sester, ale v nedávné minulosti se dotkl i městských strážníků a učitelů.

 Dne 9. září 2016 projednala Poslanecká sněmovna v prvním čtení návrh novely (sněmovní tisk č. 880) zákona č. 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních. Na první pohled se všichni shodli na tom, že je třeba změnit systém vzdělávání zdravotních sester. Navrhuje se změnit stávající systém na studium 4+1 rok. Navíc je v návrhu stanovena podmínka, že budoucí zdravotní sestra (záchranář) musí absolvovat 4 roky na Střední zdravotnické škole a pak ještě rok nástavby. Takže podle navrhované změny by budoucí zdravotní sestra měla mít 5 let zdravotnického / ošetřovatelského vzdělání.

 

Pár nesouhlasných názorů

V komentářích k současné novele zákona o vzdělávání zdravotních sester se objevily názory, že bude ohrožena úroveň vzdělání. Od jedné ambiciózní …… (doplňte si sami odpovídající výraz) byl slyšet názor, že s nižším vzděláním nemohou být sestry rovnocenným partnerem pro lékaře.

Absurdní názor, pravidla jsou jasně nastavena

V letectví je jasný vztah mezi piloty a leteckými mechaniky. Letecký mechanik nikdy nebude stihacím esem. Pokud má mechanik takové ambice, tak se má stát pilotem.

Úplně stejný vztah je mezi zdravotní sestrou a lékařem. Lékař určuje diagnózu a stanovuje způsob léčby. Zdravotní sestra provádí ošetřovatelskou péči a další úkony podle pokynů lékaře. Pokud chce být někdo v nemocnici rovnocenným partnerem pro lékaře, tak se také musí stát lékařem (MUDr.). Zdravotní sestra s doktorátem z ošetřovatelství se nikdy nestane rovnocenným partnerem pro praktika z obvodu, natož pro kardiologa.

Kde se stala chyba

Chyba, obrovská chyba se stala již před rokem 2004 při úvaze, že zdravotní sestra s titulem DIS nebo Bc bude něco víc než ty desítky tisíc zdravotních sester, které absolvovaly na Středních zdravotnických školách dobře fungující obor Všeobecná nebo Dětská sestra.

Původně byla "zdrávka" výběrová škola a po gymnáziu se jednalo o druhou volbou pro několik generací dívek. Doba a atmosféra ve společnosti se změnila. Dnes jsou víc ceněny presentační dovednosti a vytvoření barevné, cool presentace v PowerPointu, místo schopnosti na první pokus nabrat krev i od pacienta s málo viditelnými žílami. 

Chyba není ve Středních zdravotnických školách, ale chyba je v politicích  a ve skutečných nebo bulvárních autoritách, které daly přednost podpoře "povídavých" škol. Na tento experiment doplatily "zdrávky", "průmyslovky" a celé učňovské školství.

 

Původní řešení, stávající stav a navrhovaná změna

 

Původní řešení

Do roku 2003 bylo pro několik generací zdravotních sester po teoretické i praktické stránce naprosto dostačující vzdělání v délce čtyř let, které bylo zakončené maturitou. V červnu 2003 zakončilo studium víc jak 3 600 zdravotních sestřiček na Středních zdravotnických školách.

Současné řešení

Za posledních několik století se nijak nezměnilo lidské tělo, tedy pokud pominu deformace spodní části páteře a na zápěstí, které jsou způsobené vysedáváním u PowerPoint presentace. Za poslední období se nijak výrazně nezměnil ani způsob základní ošetřovatelské péče. Pro ty, kdo by mne chtěli chytat z slovo, tak opakuji základy ošetřovatelské péče. Změnili se ambice a především vytratil se z jednání lidí zdravý rozum a názor, že co dobře funguje, tak to se nemění. Proto se mohlo stát, že po roce 2004 byl prosazen způsob vzdělávání v podobě čtyři roky jakékoliv střední školy (i zemědělka nebo stavebka) a následně tři roky VOŠ nebo VŠ se zaměřením na ošetřovatelství.

Lobbystům, ale ani politikům při projednávání nedošlo, že ve výsledku se odborné vzdělání zdravotních sester zkrátilo na tři roky a přiměřeně tomu poklesla i odborná úroveň absolventek. Navíc potenciální zájemkyně o nelehkou práci zdravotních sester měli tři roky ve škole navíc si rozmyslet zda půjdou pracovat do nemocnice nebo za podobné peníze někam jinam. V roce 2014 absolvovalo na VOŠ nebo VŠ obory ošetřovatelství méně jak 1600 budoucích zdravotních sester (v roce 2003 to bylo 3600). To není pokles, to je průšvih, za který by měli být lobbisté i politici, kteří to schválili (link na hlasování) odpovědní. Měli by být politicky odpovědní, protože hloupost zatím není v naší zemi trestná.

Navrhované řešení

Dne 9. září 2016 byl v prvním čtení projednán, poslán do výboru a následně do dalšího čtení návrh, který vzdělávání zdravotních sester (záchranářů, atd.) mění. Povinným se stane střední vzdělání výhradně na Středních zdravotnických školách, zakončené maturitou a následně bude povinný jeden rok nadstavbového studia. Takže po přijetí této změny budou mít budoucí zdravotní sestry v součtu 5 let teoretického i praktického vzdělání v oblasti ošetřovatelství.

 

Nejedná se pouze o zdravotní sestry

Politici se velmi často zaklínají nepřípustností retroaktivity zákona. V mnoha tématech odmítají o takovém přístupu i jenom hovořit. Je to správné, ale takový přístup by měl být uplatňován ve všech případech a oborech. Nároky na vzdělání městských strážníků nebo učitelů byl jasným důkazem toho, že politici přijali názor svých poradců nebo lobbistů, že lidé, kteří pracují v těchto oborech (učitel, zdr. sestra, strážník) musí mít vyšší vzdělání. Pokud by to platilo pouze pro nově přijímané pracovníky, tak by to mohlo být považováno za zbytečnost, ale noví zájemci o tuto práci by to museli respektovat. V případě strážníků a učitelů se změna, ale týkala i lidí s mnohaletou praxí, se kterými byli jejich nadřízení spokojení, ale podle názoru nějaké „úřednické myši“ neměli odpovídající kvalifikaci. Takže se stalo, že ze svých míst museli odejít strážníci s mnohaletou praxí, kteří si nedodělali maturitu, i když s jejich prací byl starosta konkrétního města spokojen. Podobná situace se týkala i učitelů, kteří podle názoru nějaké ambiciózní „úřednické myši“ nesplňovali typ vzdělání a museli po určité době opustit své místo.

V případě strážníků i učitelů se propouštění netýkalo pracovníků, kteří dělali špatně svojí práci, ale týkalo se těch, kteří se odmítli podřídit absurdnímu nařízení o dodatečném a zbytečném vzdělávání.

V případě zdravotních sester se dřív začal projevovat nedostatek sestřiček, než ty služebně starší začal někdo nutit k dodatečnému a zbytečnému studiu.

 

Rozhodnutí prý formulovala pracovní skupina

Na jedné straně bychom se měli radovat, že jedna hloupost bude (snad ) odstraněna. Ještě, ale zůstává prostor se zamyslet nad tím proč k této změně byla potřeba tak dlouhá doba a proč takovou změnu připravovala, alespoň podle vyjádření ministra zdravotnictví pracovní skupina.
Podle mého názoru, by pro takovou změnu stačila jedná káva i ministra. Představuji si to moc jednoduše? Ano, ale ono to je jednoduché. Původní vzdělání na Středních zdravotnických školách trvalo čtyři roky a systém fungoval. Po změně podle zákona 96/2004 Sb. se systém změnil na povinné tři roky na VOŠ nebo VŠ a zdravotních sester je nedostatek. Takže stačí dopít kávu a propustit ty, kteří špatně radí a stále tvrdí, že zdravotní sestra s DIS nebo Bc bude lépe připravena pro práci na ortopedii nebo LDN než služebně starší absolventky „klasické“ Střední zdravotnické školy.

 

Podobně absurdní nápady, které jsou odtržené od praxe má i vysoce postavený státní úředník. O tom přístě.